Tag Archives: adrenalina cda

Adrenalina cda

Samowiedza jest jednym z ważnych czynników kształtowania rzeczywistości. Także i rzeczywistości naukowej. Nauka zwłaszcza nauka nowoczesna nie rozwija się żywiołowo; jako wielka, zbiorowa impreza związana obustronnymi zależnościami z postępami techniki, gospodarki i warunków społecznych wymaga