Tag Archives: czy ukazani w literaturze bohaterowie potrafią wybaczać doznane krzywdy

Dashą kapustiną po angielsku

Lektura tego artykułu nasunie z pewnością niejedną refleksję na temat rozwoju i stanu nauk pedagogicznych w Polsce Ludowej. Opinie, jakie na ten temat są niekiedy wypowiadane, nie zawsze opierają się na dokładnej informacji o rzeczywistym