Tag Archives: krol edyp test

Krol edyp test

Pozornie nic łatwiejszego niż określić pedagogikę mówiąc, iż jest to nauka o wychowaniu dzieci i młodzieży. Łatwość ta była być może jedną i przyczyn, dla których dyskusja nad przedmiotem pedagogiki nie była nigdy bardzo żywa,