Tag Archives: rubinek ostrow maz

Rubinek ostrow maz

Stanowił on wyraz sprzeczności, jakie zarysowały się między człowiekiem i stwarzanym przez, niego światem cywilizacji. Naukowo- techniczna cywilizacja przemysłowa i wielkomiejska, kształtująca się na przełomie XIX i XX stulecia, stawała się przedmiotem licznych i ostrych