Tag Archives: zimowa opowieść cda

Zimowa opowieść cda

W wieku XIX Marks, nawiązując bezpośrednio do dramatycznych doświadczeń renesansu, rozwinął teorię alienacji, dzięki której wyjaśniał, jak dzieła, rzeczy i stosunki przez ludzi stworzone wywłaszczają ich z człowieczeństwa, oraz ukazywał drogi przezwyciężenia alienacji, przywrócenia ludziom